Sociologický průzkum stavu a potřeb sociálních služeb na Frýdlantsku

Světlo světa spatřil dokument, který analyzuje současný stav poskytování sociálních služeb v regionu, a zachycuje a popisuje slabá místa v síti sociálních služeb na Frýdlantsku. Včetně popisu a vyhodnocení poskytovaných služeb, jejich efektivity a rozvojových plánů s ohledem na potřebnost a kapacity služeb v jednotlivých obcích. Pokud vás tato tematika zajímá, můžete se s jeho znění seznámit zde.