Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Středisko výchovné péče Frýdlant (SVP)

Název poskytovatele: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a dětský domov Liberec
Sídlo: U Opatrovny 444/3, 46001, Liberec IV-Perštýn

Telefon: 488 577 798, 777 545 628
www: https://www.svpfrydlant.cz

Popis

Popis služby: Nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytuje také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům.
Poskytované služby: Individuální a rodinné poradenství, Rodinná a individuální terapie, Terapie partnerského vztahu pro rodiče, Krizová intervence, Psychologická a speciálně – pedagogická diagnostika, Metodické vedení a poradenství pro školy a pedagogické pracovníky

Adresa (kde se poskytuje): Školní 692, 464 01, Frýdlant (škola v Husově ulici, vstup do školní jídelny)
Druh služby: není registrovanou službou

Cílová skupina: Děti, dospívající a mladí dospělí do ukončení přípravy na povolání (do 26 let věku), Rodiče, prarodiče, pěstouni a další osoby podílející se na výchově, Pedagogičtí pracovníci a školy
Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:
Po – Čt: 7:30 – 16:00 Pá: 7:30 – 14:00
Otevírací doba o prázdninách:
Po – Pá: 8:00 – 14:00

Po předchozí domluvě je možný i jiný čas konzultace.
Životní situace: Děti a mládež, Rodina s dětmi

Další informace

Poskytovatel

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a dětský domov Liberec