Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Městský úřad Frýdlant, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče

Název poskytovatele: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, Městský úřad Frýdlant
Sídlo: Městský úřad Frýdlant, Odbor sociálních věcí, T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT
Telefon: 488 886 705

Kontaktní osoby:

Sociální pracovník – Bc. Andrea Melová – andrea.melova@mu-frydlant.cz

 

Popis

Územní působnost: Frýdlantsko

Adresa (kde se poskytuje): Frýdlant

Životní situace: Ztráta zaměstnání, Návrat z vězení, Dluhy, Úmrtí, Handicap, Rodina s dětmi, Bydlení, Stáří, Drogy a závislosti, Nemoc, Domácí násilí

Další informace

Poskytovatel

Probační a mediační služba Liberec