Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Kino

Název poskytovatele: Maják NMPS, z. ú.
Sídlo: Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Telefon: 739 416 716
E-mail: nzdmkino@gmail.com
facebook: NZDM KINO

Popis

Popis služby: Poslání NZDM Kino je pomoc mladým lidem v Novém Městě pod Smrkem a okolí ve věku 9-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. Nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, prostor, kde trávit volný čas a realizovat nápady.

Adresa (kde se poskytuje): Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Druh služby: § 62 – Nízkoprahové za řízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislá na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie: 6 – 26 let
Provozní doba:

PO 13-17
ÚT 13-17
ST 13-17
ČT 13-17
PÁ 12-17

Životní situace: Děti a mládež

Další informace

Poskytovatel

Maják, o.p.s.