Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC Služebna Frýdlant

Název poskytovatele: MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC Služebna Frýdlant
Sídlo: Služebna Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 99, 464 01 FRÝDLANT
Telefon:

Hlídková služba Frýdlant: 724 179 390
Tísňové volání – 156
SMS pro neslyšící – 721 225 874
Kontaktní osoba:
Email:

Popis

Územní působnost: Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Frýdlant a Statutárním městem Liberec slouží dvoučlenné hlídky MP Liberec na území města Frýdlant 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Adresa (kde se poskytuje): Frýdlant

Životní situace: Domácí násilí

Další informace

Poskytovatel

Probační a mediační služba Liberec