Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Linka důvěry Liberec

Název poskytovatele: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Tanvaldská 269, 460 11 Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou
Telefon: 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044 – nonstop, anonymní provoz

E-mailové poradenství: pomoc@linka-duvery.cz
www: http://www.linka-duvery.cz/

Popis

Jakým způsobem Vám může Linka důvěry Liberec pomoci?

Linka důvěry Liberec poskytuje lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci.

  • Pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady. Cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet.
  • Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.
  • Mohlo se stát něco vážného, mimořádného, může ho třeba znepokojovat něco „obyčejného“.
  • Možná zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit, ocitneme se sami nebo své blízké nechceme svými problémy zatěžovat.
  • Pociťujeme strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit.

Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet.