Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Název poskytovatele: Domov Raspenava, příspěvková organizace
Sídlo: Fučíkova 432, 464 61 Raspenava
Telefon: 482 319 102
E-mail: info@domovraspenava.cz
www: www.domovraspenava.cz

Kategorie: Štítky: ,

Popis

Popis služby: Pobytová služba určena osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována klientům ve věku od 3-26 let, kteří nemohou žít ve vlastní rodině z důvodu nařízené ústavní výchovy nebo nemožnosti poskytovat v rodině potřebnou sociální a výchovnou péči.

Adresa (kde se poskytuje): Fučíkova 432, Raspenava,464 01 Frýdlant
Druh služby: § 48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování: pobytová
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením
Věková kategorie: 3 – 26 let
Provozní doba: nepřetržitá
Životní situace: Handicap

Další informace

Poskytovatel

Domov Raspenava, příspěvková organizace