Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Charitní ošetřovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30
Telefon: 603 505 963, 731 402 461
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www: https://dchltm.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba-liberec#directory-detail

Kategorie: , , Štítek:

Popis

Popis služby: Ošetření stomií, PEGu, Lokální ošetření ran a defektů, ošetření chronických defektů, cévkovní žen, ošetření permanentních katetrů, aplikace injekcí, ošetřovatelská rehabilitace, pohybová aktvizace, péče o imobilní pacienty,hospicová péče, měření glykémie glukometrem, aplikace inzulínu+nácvik a zaučení…

Adresa (kde se poskytuje): Frýdlantsko

Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Věková kategorie:
Provozní doba: 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
Životní situace: Handicap, Nemoc, Stáří

Další informace

Poskytovatel

Diecézní charita Litoměřice