Přístav 3V představuje novou službu pomáhající osamělým seniorům

Přístav 3V,  z.ú. je nezisková organizace, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území Libereckého kraje. Na Frýdlantsku poskytujeme službu v Hejnicích a přilehlých obcích (Raspenava, Bílý Potok, Lázně Libverda)  ambulantní formou (Senior klub v Hejnicích) a terénní formou (osobní kontakt, návštěvy). Služba je zaměřena na mladší a starší seniory a osoby se zdravotním postižením od 55 let věku. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně.

Posláním Přístavu 3V je prostřednictvím sociálně aktivizační služby aktivně vyhledávat klienty, přispívat ke snížení jejich osamělosti a dle možností je začleňovat do společenského prostředí. Snažíme se přispět k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, soběstačnosti a k navazování nových sociálních vazeb. Službu cíleně směřujeme k podpoře klientů setrvat co nejdéle v domácím prostředí a k odstranění jejich sociální izolace. Ambulantní formou služby nabízíme klientům aktivity, které jim pomáhají v osobním rozvoji, udržení osobních i sociálních schopností a dovedností, podporují komunitní pospolitost, posilují sociální vazby a kontakty s rodinou, přáteli a ostatními spoluobčany. Klientům zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontaktní údaje a provozní dobu služby naleznete zde.