Obce Frýdlantska podporují hospic

Hospic sv. Zdislavy provozuje zdravotně sociální služby hospicové péče od roku 2009. Posláním hospice je umožnit umírání ve smíření, bez bolesti a s podporou rodiny a nejbližších. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Těžce nemocným a umírajícím. K péči o naše klienty patří nejen zmírnění bolesti tělesné, ale také duševní a duchovní.
Naše služby poskytujeme v budově Hospice sv. Zdislavy v Liberci s kapacitou 28 lůžek, v domácím prostředí klientů a v Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově a v České Lípě.

Rádi bychom touto cestou poděkovali frýdlantským obcím za jejich podporu, kterou v tomto roce věnovaly Hospici sv. Zdislavy. Každý jejich finanční dar je střípek do mozaiky, která vytváří pocit sounáležitosti a jistoty. Vytváří obraz společného snažení a péče o ty, kteří už nemají sílu pokračovat.

Vážíme si této spolupráce. Děkujeme, že jste s námi!

Více informací na stránkách: www.hospiczdislavy.cz
Mob.: 605 11 13 13
E-mail: info@hospiczdislavy.cz