FRYSKO je zpravodaj, ve kterém se dozvíte, jak FRÝdlantsko Sociálně KOoperuje, jak obce z území Frýdlantského výběžku v Libereckém kraji společně plánují sociální služby a s podporou Agentury pro sociální začleňování a MAS Frýdlantsko spolupracují na řešení sociálních problémů. Najdete tu informace o tom, co se od roku 2014 podařilo, co se děje právě teď, pozvánky na akce, rozhovory a zajímavosti.

Komunitní plánování sociálních služeb pro území ORP Frýdlant
je podpořeno z OP Zaměstnanost – projekt Sociální služby na Frýdlantsku společně (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006489), září 2017 – srpen 2019.
Koordinátor komunitního plánu: Mgr. Lenka Porubská (lenka.porubska@masif.cz)

Komunitní plánování zapojuje poskytovatele, uživatele a zadavatele sociálních služeb do plánování, aby sociální služby v území fungovaly tak, jak uživatelé potřebují a jak zřizovatelé efektivně objednávají a financují.

*****

Lokální partnerství Frýdlantsko
Osm obcí a měst z území ORP Frýdlant spolupracuje od roku 2014 s Agenturou pro sociální začleňování na mapování nejpalčivějších sociálních problémů a hledání jejich řešení. Oblast sociálního vyloučení zahrnuje témata zadlužení, vzdělávání a zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a bezpečnosti.
Koordinátor Lokálního partnerství: Mgr. Jan Rychlík (lpfrydlantsko@gmail.com).

Lokální partnerství je skupina organizací a institucí v oblasti sociální práce v nejširším smyslu – zabývá se tématy sociální práce a sociálních služeb, bydlení, bezpečnosti, zaměstnanosti, vzdělávání nebo dluhovou problematikou. Více informací najdete zde.