Nový komunitní plán je možné veřejně připomínkovat

Na webových stránkách frysko.cz byl umístěn k veřejnému připomínkování návrh dokumentu 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2023.

Dokument a informace k připomínkování naleznete na tomto odkazu.

Vaše podněty k dokumentu můžete uplatnit formou připomínek do připomínkovacího formuláře nejpozději do 30. 9. 2019.