Mikroregion vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb na Frýdlantsku

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zapojují do komunitního plánování na Frýdlantsku, mohou v letošním roce opět žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu Sítě sociálních služeb na Frýdlantsku.

Kde najít více informací?

Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko na https://www.mikroregion-frydlantsko.cz/sit-socialnich-sluzeb/ a na úředních deskách členských obcí.

Kdy je potřeba podat žádost?

Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat v termínu od 21. 3. do 5. 4. 2024 na adresu Mikroregionu Frýdlantsko. V případě potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Stehnovou, lenka.stehnova@masif.cz, koordinátorku plánování sociálních služeb.

Informace o dostupných sociálních službách a komunitním plánování najdete na internetových stránkách https://www.frysko.cz/.

Věříme, že systém přispěje ke stabilizaci, lepší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.

20/02/2024
Mgr. Lenka Stehnová
Mikroregion Frýdlantsko