Mikroregion Frýdlantsko podpořil potřebné seniory i rodiny s dětmi

Letos počtvrté rozdělovaly obce Mikroregionu Frýdlantsko společné finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb na Frýdlantsku. Celkovou částkou 2 401 167 Kč, kterou členské obce vyčlenily ze svých rozpočtů, bylo podpořeno celkem 14 subjektů s 21 službami.

Finanční prostředky podpoří poskytovatele sociálních služeb v následujících činnostech:

1. Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Potřebnou péči v domácím prostředí zajišťují pečovatelské služby a služby osobní asistence. Jsou poskytovány těmito subjekty:

Diecézní charita Litoměřice – pečovatelská služba
Diakonie Beránek z.s.
– pečovatelská služba
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. – osobní asistence

Předcházení osamocení a aktivizaci seniorů se věnuje sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Je poskytována organizací Přístav 3V, z.ú. v Hejnicích a Lázních Libverda.

Pro ty seniory, kteří potřebují nepřetržitou péči, je určeno pobytové zařízení domov pro seniory. Služba je poskytována DOMOVEM U SPASITELE středisko Husitské diakonie.

Pro osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a doprovázení v běžných záležitostech, jsou určené služby organizace FOKUS Liberec o.p.s., sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení.

2. Služby pro rodiny, děti a mládež

Rodinám, kterým se narodí miminko s handicapem, pomáhá Centrum LIRA se službou rané péče.

Rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra až do 15 let věku nabízí pomoc a podporu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Poskytuje ji Centrum LIRA, z.ú.

S rodinami, které potřebují podpořit v každodenních záležitostech a péčí o děti, pracuje sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež provozují kluby Cajk ve Frýdlantě a Kino v Novém Městě pod Smrkem. Nabízejí prostor pro smysluplné trávení volného času a podporu pro realizaci vlastních aktivit pro děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Jsou poskytovány těmito subjekty:

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM Cajk
Maják NMPS, z.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM Kino

3. Zajištění dluhového poradenství na Frýdlantsku

Profesionální odborné dluhové poradenství, které je pro obyvatele Frýdlantska dostupné na pobočkách ve Frýdlantu a v Novém Městě pod Smrkem.

Je poskytováno organizací Člověk v tísni, o.p.s.

4. Podpora terénních programů

Pracovníci terénních programů pomáhají se zorientováním se v situaci, kterou neumí klient sám vyřešit. Nabízejí pomoc s vyřízením běžných záležitostí, mohou klienty doprovázet na různé úřady.

Službu terénního programu na Frýdlantsku realizuje Člověk v tísni, o.p.s.

5. Zajištění protidrogových služeb

V území je realizován terénní program pro osoby ohrožené drogou. Pracovníci zajišťují výměnný program materiálu pro nitrožilní užívání drog, poradenství pro klienty a jejich blízké. Pracovníci mohou také doprovázet klienty na úřady nebo jiné instituce.

Ve Frýdlantě v Centru 1407 funguje poradna pro osoby, které chtějí řešit svou závislost. Pracují i s dětmi a mladistvými do 18 let, kteří experimentují nebo škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku. Poradenství se zaměřuje i na nelátkový typ závislostí (nadměrné užívání počítače, telefonu, gambling).

Služby jsou poskytovány těmito subjekty:

Most k naději, z.s. – Terénní program pro uživatele drog
ADVAITA, z.ú. – Poradna pro závislost na návykových látkách i pro nelátkové závislosti 

6. Krizové bydlení

Na území Frýdlantska nejsou služby nabízející dočasné nebo náhradní bydlení pro potřebné. Proto jsou podporovány nejbližší služby, které tuto podporu nabízejí. Všechny azylové domy se nacházejí v Liberci nebo blízko něj.

Charita Liberec – Azylové domy pro matky s dětmi – Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky
Návrat o.p.s. – Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
Návrat o.p.s. – Azylový dům Speramus pro muže

Kontakty na uvedené služby jsou dostupné na webových stránkách www.frysko.cz .

Do společné podpory sociálních služeb jsou na Frýdlantsku zapojeny tyto obce:  

Bílý Potok, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová.

Do financování protidrogových služeb je navíc zapojena Bulovka.

Mgr. Lenka Stehnová
Mikroregion Frýdlantsko