20. černa 2019 se konala v prostorech Kláštera Hejnice první konference k sociální práci na Frýdlantsku.

V dopoledním bloku byl program zaměřen na společnou komunikaci a plánování služeb, interaktivně jsme Vás seznámili s místními službami. Odpolední program byl určen pro poskytovatele sociálních služeb, kdy pro ně byl zajištěn odborný blok. Pro veřejnost byl připraven veletrh organizací, které nabízejí sociální a další návazné služby na Frýdlantsku.

Kdo jsme a co děláme? Jsme MAS Frýdlantsko, z.s. (MAS – místní akční skupina), která mimo jiné realizovala projekt na podporu komunitního plánování sociálních služeb od 1.9.2017 do 31.8.2019. V projektu vznikl střednědobý plán sociálních služeb pro území 18 měst a obcí mikroregionu Frýdlantsko a systém společného financování potřebných sociálních služeb.

Konference byla určena pro:

zadavatele služeb – pro starosty a zastupitele obcí

pracovníky obecních a městských úřadů

pracovníky Úřadu práce

organizace, které poskytují sociální služby

organizace, které doplňují svou činností služby sociální (z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, komunitní a volnočasové aktivity)

pečující osoby

a pro širokou veřejnost, kterou zajímá sociální práce a nabídka služeb na území Frýdlantska

 


Odborný blok – workshop

s lektorkou Mgr. Zorkou Pekařovou (Rossmannovou)

zorka

Jsem certifikovaným koučem, lektorkou, terapeutkou a tlumočnicí psychologicky
orientovaných kurzů a výcviků.

Vedu seberozvojové kurzy pro veřejnost,
neziskové organizace i pro firmy zaměřené na péči o život, osobnostní rozvoj a
kreativitu.

Spolupracovala jsem na tvorbě programů, materiálů na kurzy a vedla
kurzy i výcviky koučů v rámci vzdělávacích firem Koučink akademie a NTI-
Consulting.

Učím své klienty, jak na sobě mohou sami pracovat v každodenních situacích,
aby mohli o svůj život pečovat sami – nejen při terapeutických či koučovacích
sezeních.

Více zde: http://www.koucinkprozivot.cz
Kontakty
+420 725 345 165
zorka.rosa@gmail.com


Přihláška na konferenci