Komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kdy jsou do procesu plánování zapojeni všichni, kterých se daná oblast týká. V případě plánování sociálních služeb to jsou uživatelé soc. služeb, poskytovatelé a zadavatelé (obce, města, kraj, stát). Do procesu jsou také zapojeny další instituce – ÚP, sociální odbory měst. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

Cílem procesu plánování je zajištění stabilní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat místním potřebám a specifikům území.

Plánovací struktura:

Řídicí skupina – je tvořena členy DSO Mikroregion Frýdlantsko

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Plánování sociálních služeb je otevřený proces, chcete-li se do plánování zapojit, kontaktujte nás pomocí formuláře nebo na kontaktní mail.

 

Vstup do sekce komunitního plánování je určen členům pracovních skupin. Obsahuje informace a nástroje potřebné pro komunitní práci. Vstup do systému je podmíněn přihlašovacími údaji: