Handicap

Intervenční centrum Frýdlant

Název poskytovatele: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Tanvaldská 269, 460 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou

Adresa (kde se poskytuje): Míru 1407, 464 01 Frýdlant
Telefon: 482 311 632, 776 776 501
www: http://intervencni-centrum.cipslk.cz/

Raná péče

Název poskytovatele: Centrum LIRA, z.ú.
Sídlo: Matoušova 406, 460 07 Liberec

Telefon: 485 109 564. 724 400 832

E-mail: info@centrumlira.cz
www: http://www.centrumlira.cz/

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS

Název poskytovatele: Centrum LIRA, z.ú.
Sídlo: Matoušova 406, 460 07 Liberec

Telefon: 727 834 311, 485 109 564
E-mail: info@centrumlira.cz
www: http://www.centrumlira.cz/

Odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, 460 01, Liberec XI - Horní Růžodol

Telefon: 485 104 044
Mobil: 731 653 004
E-mail: liberec@czplk.cz
www: http://www.czplk.cz/

Osobní asistence

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, 460 01, Liberec XI - Horní Růžodol

Telefon: 485 104 044, 731 653 004
E-mail: liberec@czplk.cz
www: http://www.czplk.cz/

Odlehčovací služba terénní

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI - Horní Růžodol

Telefon: 485 104 044, 731 653 004
E-mail: liberec@czplk.cz
www: http://www.czplk.cz/

Tlumočnické služby

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1

Mobil: TEL/SMS 731 653 008
E-mail: tlumocnici@czplk.cz
SKYPE: Tlumočnické služby CZPLK (tlumoceniczplk)
www: http://www.czplk.cz/

Dluhová poradna Frýdlant

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.

Kde nás najdete: Míru 1407 (Centrum 1407), 464 01 Frýdlant
Telefon:
778 442 540, 778 406 341
E-mail: ivana.sedova@clovekvtisni.cz, jakub.cermak@clovekvtisni.cz 
www: https://www.clovekvtisni.cz/
Sídlo organizace: Tatranská 597, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Dluhová poradna Nové Město pod Smrkem

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Sídlo: Tatranská 597, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Kde nás najdete: Palackého 275, přízemí Úřadu práce, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Telefon:
778 442 540 , 778 406 341
E-mail: ivana.sedova@clovekvtisni.cz , jakub.cermak@clovekvtisni.cz
www: https://www.clovekvtisni.cz/

Charitní pečovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, 463 11, Liberec 30

Telefon: 603 505 963, 731 402 461
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www: www.dchltm.cz

Domov se zvláštním režimem Jindřichovice pod Smrkem

Název poskytovatele: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Sídlo: Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 67

Telefon: 482 411 814, 778 452 050
E-mail: socialni@ddjindrichovice.cz
www: www.domov-jindrichovice.cz

Pečovatelská služba Frýdlant – Středisko sociální péče

Název poskytovatele: Město Frýdlant
Sídlo: Novoměstská 1065, Frýdlant, 464 01

Telefon: 482 312 196
Mobil: 724 308 178
www: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/stredisko-socialni-pece/

Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem

Název poskytovatele: Město Nové Město pod Smrkem
Sídlo: Švermova 301, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Telefon: 482 325 141, 607 955 767
E-mail: dps@nmps.cz
www: http://www.nmps.cz/dps.php

Pečovatelská služba Raspenava

Název poskytovatele: Město Raspenava
Sídlo: Frýdlantská 532,Raspenava, 464 01

Telefon: 482 360 431, 721 811 296
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz
www: https://www.raspenava.cz

Sociální rehabilitace

Název poskytovatele: Rytmus Liberec, o.p.s.
Sídlo: Palachova 504/7, Liberec 1, 460 01
Telefon: 485 100 626, 777 228 661
www: http://www.rytmusliberec.cz/

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Název poskytovatele: Domov Raspenava, příspěvková organizace
Sídlo: Fučíkova 432, 464 61 Raspenava
Telefon: 482 319 102
E-mail: info@domovraspenava.cz
www: www.domovraspenava.cz

Sociálně terapeutické dílny

Název poskytovatele: Domov Raspenava, příspěvková organizace
Sídlo: Fučíkova 432, 463 61 Raspenava
Telefon: 482 319 102
E-mail: info@domovraspenava.cz
www: www.domovraspenava.cz

Podpora samostatného bydlení

Název poskytovatele: FOKUS Liberec o.p.s.
Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Adresa (kde se poskytuje): Míru 1407, 464 01 Frýdlant
Telefon: 485 163 440, 607 019 466
E-mail: i.kovarova@fokusliberec.cz
www: www.fokusliberec.cz

Sociální rehabilitace

Název poskytovatele: FOKUS Liberec o.p.s.
Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Adresa (kde se poskytuje): Míru 1407, 464 01 Frýdlant
Telefon: 485 163 440
Mob.: 607 019 466, 722 693 965
E-mail: i.kovarova@fokusliberec.cz
www: www.fokusliberec.cz

Podpora samostatného bydlení

Název poskytovatele: Společnost Dolmen, z. ú.
Sídlo: Náměstí Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov

Telefon: 725 841 763, 776 662 676
E-mail: info@spolecnostdolmen.cz
www: www.spolecnostdolmen.cz
Poradní a setkávací centrum

Klub duševního zdraví Frýdlant

Název poskytovatele: Město Frýdlant
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT

Telefon: 724 788 793    lenkafree@gmail.com
www: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/stredisko-socialni-pece/
Úřad práce

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Kontaktní pracoviště Frýdlant

Název poskytovatele: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Kontaktní pracoviště Frýdlant
Sídlo: Železná 824, 464 01 Frýdlant

Kontaktní osoby:

Renata Šolcová - vedoucí KOP - renata.solcova@uradprace.cz
Telefon: 950132231

Zprostředkování zaměstnání
Specialista dávek Podpora v nezaměstnanosti
Edita Soukupová – tel.: 950 132 236, edita.soukupova@uradprace.cz

Státní sociální podpora
Ověřovatel dávek SSP a pěstounské péče (PP)
Ilona Kolarovičová – tel.: 950 132 271, ilona.kolarovicova@uradprace.cz

Hmotná nouze
Ověřovatel dávek hmotné nouze
Monika Mrňávková – tel.: 950 132 274, monika.mrnavkova@uradprace.cz

Sociální služba, příspěvek na péči
sociální pracovník
Bc. Marcela Pavlíčková - tel.: 950 132 278marcela.pavlickova@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Ověřovatel dávek PnP a DOZP
Dana Maťátková – tel.: 950 132 276, dana.matatkova@uradprace.cz
Frýdlant

Městský úřad Frýdlant, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče

Název poskytovatele: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, Městský úřad Frýdlant
Sídlo: Městský úřad Frýdlant, Odbor sociálních věcí, T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT
Telefon: 488 886 705

Kontaktní osoby:

Sociální pracovník - Bc. Andrea Melová - andrea.melova@mu-frydlant.cz

 
Nové Město pod Smrkem

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Sociální odbor

Název poskytovatele: Městský úřad Nové Město pod Smrkem - Sociální odbor
Sídlo: Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Sociální odbor, Palackého 280, 463 65, Nové Město pod Smrkem
Telefon: 482 360 350

Kontaktní osoby:

Sociální pracovník– vedoucí odboru
Bc. Jitka Koutníková  - koutnikova@nmps.cz

 
charita

Půjčovna kompenzačních pomůcek Diecézní charita Litoměřice

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30
Telefon: 603 505 963, 731 402 461
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www: https://dchltm.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba-liberec#directory-detail
charita

Charitní ošetřovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30
Telefon: 603 505 963, 731 402 461
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www: https://dchltm.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba-liberec#directory-detail
Centrum pro zdravotně postižené

Půjčovna kompenzačních pomůcek CZPLK, o. p. s.

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o. p. s.
Sídlo: Zahradní 415/10, 460 01, Liberec XI - Horní Růžodol
Telefon: 485 104 044
Mobil: 731 653 004
E-mail: liberec@czplk.cz
www: http://www.czplk.cz/cs/ostatni-sluzby/pujcovna-kompenzacnich-rehabilitacnich-a-didaktickych-pomucek/
tulipan

Se zdravotním omezením do práce – Nové Město pod Smrkem

Název poskytovatele: Sdružení TULIPAN, z.s.
Sídlo: Kostelní 9/7, 46001, Liberec
Telefon: Petra Suková - 775 802 270
Email: sukova@sdruzenitulipan.cz
www: http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/rozvoj-pracovnich-kompetenci-ozp
tulipan

Se zdravotním omezením do práce – Frýdlant

Název poskytovatele: Sdružení TULIPAN, z.s.
Sídlo: Kostelní 9/7, 46001, Liberec
Telefon: Kateřina Seifertová - 774 450 164
Email: seifertova@sdruzenitulipan.cz
www: http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/rozvoj-pracovnich-kompetenci-ozp

Odlehčovací služba pobytová

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Sídlo: Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 777 646 979
www: http://www.centrumjablonec.cz/cs/odlehcovaci-sluzba/

Linka důvěry Liberec

Název poskytovatele: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Tanvaldská 269, 460 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
Telefon: 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044 – nonstop, anonymní provoz

E-mailové poradenství: pomoc@linka-duvery.cz
www: http://www.linka-duvery.cz/

Tísňová péče Anděla Strážného

Název poskytovatele: Anděl Strážný, zapsaný ústav
Sídlo: Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Nové Město, Praha 2
Provozovna: 5. května č. p. 797, č. o. 22, Česká Lípa 470 01

Telefon: 487 883 136 (nepřetržitě)
www.andelstrazny.eu

Sociálně aktivizační služba pro seniory

Název poskytovatele: Přístav 3V, z.ú.
Sídlo: Bezručova 503, 463 31 Chrastava
Provozovna: Hejnice 602, 463 62 Hejnice

Telefon: Věra Dankaničová – pracovník v sociálních službách Hejnice
Mobil: 776 167 048
www.pristav3v.cz

 

Aktuální články k tématu: