Existenční a životní minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Výše existenčního minima je 2 200 Kč.

Kdy se použije existenční minimum?
Velmi zjednodušeně to lze popsat takto: pokud se dospělá osoba nesnaží zvýšit svoje příjmy (odmítá nabídky na zprostředkování zaměstnání z úřadu práce apod.), a zároveň se domáhá nároku na sociální dávky pomoci ve hmotné nouzi, pak se na ni může místo hranice životního minima aplikovat hranice existenčního minima, která je cca o 1/3 nižší.

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Částky životního minima v Kč za měsíc (v červenci 2017):

pro jednotlivce 3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740
6 až 15 let 2 140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450

Takže například:

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300

Je to moc, nebo málo?

Dokázali byste s tím žít?

Zdroj: www.mpsv.cz