Komunitní plán sociálních služeb na Frýdlantsku

2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2025

Dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 7. 9. 2021, usnesení č. 50/2021. Aktualizací byla dokumentu prodloužena platnost do roku 2025.

Akční plán pro rok 2024

Dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 14. 11. 2023, usnesení č. 86/2023

Základní síť sociálních služeb pro rok 2024

Schválena členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 14. 11. 2023, usnesení č. 88/2023


Akční plán pro rok 2023

Dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 7. 2. 2023, usnesení č 15/2023.

Základní síť sociálních služeb pro rok 2023

Schválena členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 7. 2. 2023, usnesení č. 14/2023.


Akční plán pro rok 2022 – dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 8. 2. 2022, usnesení č. 9/2022.

Základní síť sociálních služeb pro rok 2022

Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2022


2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2023 – dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 5. 11. 2019, usnesení č. 72/2019.

Akční plán pro rok 2021dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 9. 2. 2021, usnesení č. 09/2021

Základní síť sociálních služeb pro rok 2021

Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2021


Akční plán pro rok 2020– dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 11. 2. 2020, usnesení č. 05/2020

Základní síť sociálních služeb pro rok 2020

Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2020


Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko

Seznam podpořených subjektů v roce 2024

žadatel ičo: Registrační číslo služby druh sociální služby 2024
ADVAITA, z. ú. 65635591 6552817 § 37 Odborné sociální poradenství                    70 350 Kč
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 26593980 9349276 § 39 Osobní asistence                    15 715 Kč
Maják NMPS, z. ú. 8848254 7356784 § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                  100 000 Kč
DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie 73632791 3988103 § 49 Domovy pro seniory                  800 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou 73633992 8492814 § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                  190 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou 73633992 3154692 § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                  361 700 Kč
Diakonie Beránek z.s. 40233189 5231429 § 40 Pečovatelská služba                    83 623 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 5713240 § 69 Terénní programy                  169 939 Kč
Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 6719009 § 37 Odborné sociální poradenství – dluhová poradna                  129 956 Kč
FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 3596108 § 43 Podpora samostatného bydlení                    71 862 Kč
Most k naději, z.s. 63125137 8306216 § 69 Terénní programy                    77 640 Kč
Global Partner Péče, z.ú. 9903046 4263940 § 39 Osobní asistence                  186 205 Kč
Centrum LIRA, z.ú. 28731191 3959325 § 54 Raná péče                  122 963 Kč
Centrum LIRA, z.ú. 28731191 4823957 § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS                    48 944 Kč
Diecézní charita Litoměřice 40229939 3632154 § 40 Pečovatelská služba                  224 708 Kč
Charita Liberec 26520699 9958898 § 57 Azylové domy – Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny                    43 466 Kč
Návrat, o.p.s. 27323773 6224406 § 57 Azylové domy – SPERAMUS                      5 008 Kč
Návrat, o.p.s. 27323773 7228496 § 57 Azylové domy – Pro ženy a rodiny s dětmi                    68 959 Kč
Přístav 3V, z.ú. 06627421 1273599 § 66 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením                    40 000 Kč
Celkem          2 811 038 Kč

 

 


Plánování sociálních služeb je otevřený proces, chcete-li se do plánování zapojit, kontaktujte nás pomocí formuláře nebo na kontaktní mail.Lokální partnerství Frýdlantsko řídí své aktivity na základě dokumentů zpracovaných v období 2016 – 2017. Jsou to:


Další informace z oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování (portál MPSV)


Informace odborných organizací, které se v ČR zabývají sociální tematikou

Vládní Agentura pro sociální začleňování
Nezávislý thinktank Institut pro sociální inkluzi
Uskupení NNO Platforma pro sociální bydlení