Komunitní plán sociálních služeb na Frýdlantsku
2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2023 – dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 5. 11. 2019, usnesení č. 72/2019.

Akční plán pro rok 2020– dokument byl schválen členy DSO Mikroregion Frýdlantsko dne 11. 2. 2020, usnesení č. 05/2020

Základní síť sociálních služeb pro rok 2020

 


Plánování sociálních služeb je otevřený proces, chcete-li se do plánování zapojit, kontaktujte nás pomocí formuláře nebo na kontaktní mail.Lokální partnerství Frýdlantsko řídí své aktivity na základě dokumentů zpracovaných v období 2016 – 2017. Jsou to:


Další informace z oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování (portál MPSV)


Informace odborných organizací, které se v ČR zabývají sociální tematikou

Vládní Agentura pro sociální začleňování
Nezávislý thinktank Institut pro sociální inkluzi
Uskupení NNO Platforma pro sociální bydlení