ADVAITA nově nabízí poradenské služby i dětem a mladistvým

Organizace ADVAITA rozšiřuje své poradenské a terapeutické služby pro děti a mladistvé do 18 let věku a jejich rodinám, které se potýkají s návykovým chováním nebo závislostí.

Na Frýdlantsku se lze obrátit na dvě pobočky ADVAITy a to ve Frýdlantě nebo v Novém Městě pod Smrkem.

Provozní doba: Frýdlant liché úterý 9:00 – 17:00, Nové Město pod Smrkem sudé úterý 9:00 – 17:00
Tel.:  732 315 469