.

Sociální služby na Frýdlantsku společně

Projekt je zaměřen na zpracování střednědobého plánu sociálních služeb pro území ORP Frýdlant na období 2020 – 2023 s akčním plánem na rok 2020 a návrhem finančního nástroje pro dlouhodobé zajištění sociálních služeb v obcích.

Komunitní plánování sociálních služeb na Frýdlantsku

Návrhové a finální dokumenty budou projednány svazkem obcí a předloženy zastupitelstvům 18 měst a obcí Mikroregionu Frýdlantsko. Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006489) a trvá od září 2017 do srpna 2019.

0

organizací zapojených na Frýdlantsku do přímého poskytování sociálních služeb

0

konkrétních služeb pokrývajících v regionu 12 hlavních kategorií pomoci

0

pracovníků a dobrovolných aktivistů zapojených do realizace programů sociální pomoci